SEKRETARIAT

Bidang Sekretariat  Nama  K. E. ANANTA UTAMI, ST, MT, MA NIP 19691205 199903 2 006 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b)…

PERUMAHAN

Nama  GST. DHARMA SETIAWAN, ST NIP 19670914 199603 1 002 Pangkat/Golongan PEMBINA (IV / a) Jabatan Kepala Bidang Perumahan  …

PERTANAHAN

Bidang Pertanahan Nama  DEDI WAHYUDI, SH NIP 19760915 200501 1 006 Pangkat/Golongan PENATA TK. I (III / d) Jabatan Kepala…

KAWASAN PERMUKIMAN

Nama  ANDI YULIAN SUMAWINATA, ST, MT NIP 19740725 200312 1 005 Pangkat/Golongan PEMBINA (IV / a) Jabatan KEPALA BIDANG KAWASAN…